Tuesday, 24 January 2012 07:53

Briefing Update

Written by
Rate this item
(0 votes)

wstsmallestIn the January briefing emailed out to the membership on 18th January we informed members that we were looking to call an EGM to vote through changes to the constitution and a number of policy documents. The Trust Board gave members until noon on Monday 23rd January to contact Supporters Direct at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you had any queries or wanted to discuss the process ahead of the final drafts being sent to members as part of a postal ballot on whether to approve the changes.

We appreciate that this was a relatively short consultation period, and the fact that the financial urgency has receded thanks to the recent FA Cup run, the Society Board have agreed to extend the consultation period to noon on Monday 6th February to have a greater contribution from the membership. 

For anyone who has still to view the documents they can be viewed on line at 'Documents to accompany Members update of 18th January 2012'

ycwsmallestYn y ddatganiad a e-bostwyd allan ir aelodaeth ar y 18fed o Ionawr ddaru ni ddweud bod nin gobeithio cynnal cyfarfod 'EGM' fel gall aelodau phleidleisio ar y dewisiadau i'n rheolau ac hefyd dogfennau i'w wneud a pholisi. Ddaru Bwrdd YCW (WST) rhoi i aelodau tan canol dydd ar y 23ydd o Ionawr i gysylltu a  'Supporters Direct' trwy e-bost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.os oedd ganddynt cwestiynnau neu roedd angen iddynt drafod unrhyw fater cyn i cynnigion gael eu yrru i aelodau fel  rhan o pleidlais trwyr post.

Yr ydym yn gwerthfawrogi  fod yr uchod yn amser cymharol fyr ac hefyd nid yw hyn i gyd yn fater ariannol brys erbyn hyn. Mae Bwrdd YCW  felly wedi cytuno i ymestyn yr amser ymgynghori tan canol dydd y 6ed o Chwefror 2012 fel gallwn dderbyn fwy o cyfraniadau  gan aelodau yngylch ar holl faterion dan sylw.

I unrhyw un sydd heb weld y dogfennau. Gellir eu gweld ar lein :- 'Documents to accompany Members update of 18th January 2012'