Tuesday, 21 February 2012 17:27

Gwybodaeth i Aelodau

Written by
Rate this item
(0 votes)

Cyfrannwch at lwyddiant a dyfodol Clwb bĻl-droed Wrecsam!

Mynnwch ddarn or clwb syn annwyl i chi

Ni Biau Ein Clwb Pƒªl-droed. Nid slogan ydi hyn, ond ffaith. Felly beth am ymuno ƒ¢r gymuned gynyddol o gefnogwyr syn gallu canun falch Ni Biau Ein Clwb Pƒªl-droed ac ymuno ƒ¢r Ymddiriedolaeth. Am gyn lleied ƒ¢ £1 y mis, gallwch ddweud yn gwbl onest œCHI BIAU EICH CLWB PƒÅ L-DROED.

Mae Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam yn credu y dylai eich clwb pĻl-droed CHI gael ei redeg er budd y gymuned leol. Yr unig beth wnaeth sicrhau goroesiad y clwb yn y blynyddoedd diweddar oedd y gefnogaeth ar teyrngarwch anhygoel a gafodd y clwb gan ei gefnogwyr ac aelodaur Ymddiriedolaeth.
R…µan dymar amser i fwrw ymlaen a sicrhau bod Clwb Pƒªl-droed Wrecsam yn glwb y gallwn ymfalchƒ¯o ynddo, ai drosglwyddo in plant, au plant nhw. Wrth ymaelodi ag Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam cewch fod yn rhan or dyfodol hwn, ai ffurfio. Gallwch ymuno ƒ¢r Ymddiriedolaeth ar sawl lefel: Dreigiau Iau, Ieuenctid, Oedolyn, Cysylltiedig neu Gorfforaethol, pob un ƒ¢i manteision.
Bydd gan bob Aelod Mewn Oed or Ymddiriedolaeth dros 16 oed hawl i bleidleisio ar faterion allweddol syn effeithio ar yr Ymddiriedolaeth an Clwb PĻl-droed yng Nghyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol yr Ymddiriedolaeth, a chymryd rhan yn y broses o ethol aelodau Bwrdd yr Ymddiriedolaeth. A gallwch helpu adeiladu sylfaen cefnogwyr a fydd yn sail i Glwb PĻl-droed mwy llwyddiannus a blaengar drwy sefyll am etholiad eich hun i ddod yn aelod or Bwrdd.
Ond nid pawb sydd eisiau arwain, rydyn nin deall hynny, ac felly, ar wahĢn i fod yn berchennog ar Glwb PĻl-droed Wrecsam, beth arall sydd yna i chi?
Mae Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam o hyd yn ceisio diweddaru a gwellar pecyn manteision i aelodau, a bwriad y dudalen hon yw amlinellur manteision sydd ar gael in haelodau. Caiff y wybodaeth yma ei diweddarun gyson gyda manteision newydd, felly cofiwch ddal i edrych ar wefan swyddogol yr Ymddiriedolaeth i gael y manylion diweddaraf.

Dyma fanteision aelodaeth

Cyffredinol:-

 • Cyfle i godi cwestiynau a materion ir Ymddiriedolaeth eu codi gydar Clwb ar eich rhan
 • Cyfle i gyfranogi yng ngwaith yr Ymddiriedolaeth
 • Gwahoddiad i ddigwyddiadau i aelodaun unig
 • Taflen Newyddion chwarterol, gyda rhifyn haf (dechraur tymor), hydref (Tachwedd), gaeaf (Chwefror) a gwanwyn (Mai).

Yn ogystal Ģr manteision presennol syn cynnwys prisiau is ir Odeon, mynediad am ddim ir Clwb Lager a disgowntiau i ddod yn Siop y Clwb (cyflwyniad disgownt ar eitemau arbennig yn siop y clwb i aelodau syn dangos cerdyn), mae gennym gytundeb gan gwmni teithio First Choice y caiff aelodau hyd at 10% oddi ar eich gwyliau pecyn haf neu aeaf* wrth ddangos cerdyn aelodaeth dilys, neu roi rhif aelodaeth dilys os yn archebu dros y ffīn.
*Maer cynnig hwn ar gael i aelodau YCW yng nghanghennau isod First Choice neu drwy eu canolfan alwadau arbennig ar 0870 70 90 007. Maer cynnig ar gael ar gwmnƒ¯au teithio penodol, gyda disgowntiau ar raddfa lithrol o 10%, 7% a 5%. Nid ywr cynnig ar gael ar brisiaur rhyngrwyd. Mae pob gwyliau wedii warchod gan ATOL er tawelwch meddwl llwyr i chi.
Gellir archebu gwyliau First Choice yn eu siopau yn y cyfeiriadau hyn:

 • 15 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam
 • 20 Cross Street, Croesoswallt
 • 4-5 Y Groes, yr Wyddgrug
 • 28 Heol yr Eglwys, Fflint
 • Canolfan siopa Cei Connah, (nesaf at Morrison's).
 • Ffatri Airbus, y brif fynedfa, Brychdyn

Gallwch elwa hefyd ar ostyngiad o 5% ar wyliau a archebir yng nghangen Wrecsam o Thomas Cook wrth ddangos cerdyn aelodaeth ddilys.
*Maer cynnig hwn ar gael i aelodau YCW yng nghangen Stryt yr Hob, Wrecsam. Maer cynnig ar gael ar gwmnƒ¯au teithio penodol, ac nid yw ar gael ar brisiaur rhyngrwyd.
Mae gan yr Holt Lodge Gynnig Arbennig: Wrth ddangos eich cerdyn aelodaeth YCW gallwch hawlio:

 • 20% oddi ar unrhyw archeb priodas am 2012
 • 2 bryd am bris 1 o'r Cownter Cinio Poeth unrhyw nos Wener neu Sadwrn
 • 20 ceiniog oddi ar bris peint o Lager Wrecsam drwy'r dydd bob dydd

Dreigiau Iau (Oed 0-11)

 • Caiff aelodaur Dreigiau Iau eu cardiau aelodaeth eu hunain
 • Taflen newyddion bob chwarter
 • Cael eich enw yn yr het i fod yn fasgot
 • Cerdyn penblwydd wedii arwyddo gan y rheolwr ar chwaraewyr
 • Cerdyn Nadolig Clwb Pƒªl-droed Wrecsam, wedii arwyddo gan eich hoff chwaraewr (o Nadolig 2012!)
 • Disgownt ar rai eitemau yn siop y clwb
 • Mynediad am ddim i rai gemau penodol (yng nghwmni oedolyn syn talu)

Ieuenctid:-(Oed 12-15)

 • Caiff aelodau Ieuenctid eu cardiau aelodaeth eu hunain
 • Cyfle i wneud cyfweliadau gyda chwaraewyr ar gyfer y rhaglen gƒªm ar wefan
 • Cerdyn penblwydd wedii arwyddo gan y rheolwr ar chwaraewyr
 • Taflen newyddion bob chwarter
 • Pan gyrhaeddwch 16 oed, cewch wahoddiad i ddod yn Aelod Mewn Oed gydach cerdyn penblwydd.
 • Disgownt ar rai eitemau yn siop y clwb.

Aelodau Mewn Oed:-(Oed dros 60)

 • Eich enw yn yr het bob blwyddyn am Docyn Tymor am ddim, a hefyd mewn raffl fisol (yn dechrau Chwefror 2012) am 2 docyn Oedolyn am ddim i gƒªm och dewis.
 • Cyfarwyddwr am y Dydd. I bob gƒªm gartref, bydd yr Ymddiriedolaeth yn tynnu enw o blith ei aelodaeth i gael y cyfle i wylior gƒªm o foethusrwydd blwch cyfarwyddwyr y clwb. Maer profiad Cyfarwyddwr am y Dydd yn arwydd or pwysigrwydd y mae ein clwb yn ei roi ar aelodaeth yr Ymddiriedolaeth. Er mwyn i chi ennill y wobr hon, maen rhaid ir Ymddiriedolaeth allu cysylltu ƒ¢ chi, felly gwnewch yn si…µr fod eich manylion cywir gennym drwy gysylltu ƒ¢ ni.
 • Caiff aelodaur Ymddiriedolaeth flaenoriaeth hefyd (ar ƒ´l deiliaid tocyn tymor) ar gyfer unrhyw gemau tocyn-yn-unig (o Chwefror 2012 ymlaen).

Aelodaeth gysylltiedig :-

 • Os ydych yn Gr…µp Cefnogwyr, ac eisiau bod yn rhan o gymuned Clwb Pƒªl-droed Wrecsam, a helpur clwb symud ynmlaen, dymar aelodaeth i chi.
 • Manylion y Gr…µp Cefnogwyr a dolen iw wefan ar dudalen hafan gwefan yr Ymddiriedolaeth a hysbysebu digwyddiadau am ddim ar y wefan.
 • Rhestrir manylion y Gr…µp Cefnogwyr yn ein taflenni newyddion.
 • Copƒ¯au ychwanegol o daflenni newyddion a phosteri am ddim ar gyfer digwyddiadaur clwb ar Ymddiriedolaeth.

Nawdd Gorfforaethol:-

 • Gwelwn fod busnesau lleol yn rhan allweddol or gymuned a hoffem eu cynnwys gymaint ag y gallwn yn yr Ymddiriedolaeth.
 • Mae Nawdd Gorfforaethol ar gael o £200 am 12 mis, er y gwerthfawrogir symiau mwy yn fawr, wrth gwrs.
 • Manylion y cwmni a dolen ir wefan gorfforaethol a ddewisir ar dudalen hafan gwefan yr Ymddiriedolaeth a hysbysebu digwyddiadau am ddim ar y wefan.
 • Rhestrir aelodau corfforaethol yn ein taflenni newyddion.