Thursday, 15 January 2015 20:31

Wrexham Football Club - Annual General Meeting Featured

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Wrexham-FC-150-smallThe Annual General Meeting of Wrexham Football Club will be held on Thursday 29th January 2015.

The meeting will be held in the Catrin Finch Centre, Glyndwr University, starting at 7.30pm.

An agenda and any papers will be published in due course.

Please note that admittance to the Club's AGM is open to all shareholders only. This means fully paid up Club (Trust) Members.

 

Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol o Glwb Pêl-droed Wrecsam yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 29 Ionawr, 2015.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, gan ddechrau am 7.30pm.

Bydd agenda ac unrhyw bapurau yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Nodwch fod mynediad i'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Clwb ar agor i bob gyfranddalwyr yn unig. Mae hyn yn golygu talu'n llawn Clwb (Ymddiriedolaeth) Aelodau.