Tuesday, 05 May 2015 19:30

#WxmAFC Season Ticket Announcement Featured

Written by
Rate this item
(3 votes)

wfc1864#WxmAFC Season Ticket Announcement

On Friday 8th May 2015 Wrexham AFC Ltd will launch your season ticket for season 2015/16.

Securing Gary Mills as the man to lead our promotion charge is a statement of our intent to challenge next season. We want you with us in that charge. We want you in it with Louis Moult who said, “We’re in this together and we know what we need to do this term”.

We will NOT be increasing prices. We will be looking to make purchasing a season ticket in the age group of 16 to 18 years more affordable.

On Thursday evening at 8pm sharp we will be announcing some fantastic news on the eve of your season ticket launch.

It’s time to believe.

#CPD Wrecsam Cyhoeddiad Tocyn Tymor

Ar Ddydd Gwener Mai 8fed bydd CPD Wrecsam Cyf. yn lansio eich tocyn tymor ar gyfer tymor 2015/16.

Y mae sicrhau Gary Mills fel y dyn i’n harwain yn ein hymgyrch am ddyrchafiad yn ddatganiad o’n bwriad i herio'r tymor nesaf. Rydyn ni eich angen chi gyda ni yn yr ymgyrch. Rydyn ni eich angen chi, fel dywedodd Louis Moult,
“Rydyn ni yn hwn gyda’n gilydd ac rydyn ni’n gwybod beth fydd angen inni ei wneud y tymor hwn”

Fyddwn ni DDIM yn codi’n prisiau. Mi fyddwn yn ceisio gwneud prynu tocyn tymor i’r grwp 16 - 18 yn fwy fforddiadwy.

Ar nos Iau am 8pm union mi fyddwn yn cyhoeddi newyddion gwych ar drothwy lansiad eich tocyn tymor.

Mae’n amser i gredu.