Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu

Gig Steddfod i godi arian i glwb pĻl-droed Wrecsam / Wrexham FC: Eisteddfod gig to raise funds

For the English version,click on Read More below......

Datganiad ir Wasg - Cymdeithas yr Iaith Gymraeg - 02/08/11
Gig Steddfod i godi arian i glwb pĻl-droed Wrecsam

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ffurfio partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth cefnogwyr Clwb PĻl-Droed Wrecsam i hyrwyddo gig i godi arian tuag at sicrhau dyfodol y clwb.

Cynhelir y gig ar nos Sadwrn olaf yr Eisteddfod (Awst 6) yng Nghlwb Gorsaf Ganolog Wrecsam, ac mae'r Gymdeithas wedi cyhoeddi y bydd hanner yr holl elw yn mynd at ymddiriedolaeth cefnogwyr Wrecsam.

Bydd llawer o artistiaid lleol yn y gig œ yn cynnwys Mother of Six, Band Cambria a'r Pencampwr Celf Ymladd Pol Wong. Ar ben hynny bydd Bob Delyn a Geraint Lovgreen, sy'n dal tocyn tymor gyda CPD Wrecsam. Mae'r noson yn cael ei drefnu ar y cyd gyda'r grwp pwyso lleol "Deffro'r Ddraig'. Bydd noson glwb enwog y 'Central' yn dilyn.

Esboniodd Osian Jones, trefnydd y Gymdeithas yn y Gogledd:

"Fel y dywed cadeirydd yr Ymddiriedolaeth, Richard Jones, 'curiad calon y Clwb yw ei gefnogwyr' ac mae hefyd yn wir mai'r clwb yw curiad calon y gymuned i lawer. Yn yr Eisteddfod eleni yr ydyn wedi cyhoeddi siarter 'Tynged yr Iaith' sy'n pwysleisio pa mor bwysig yw sicrhau parhad pob cymuned yng Nghymru, ac mae'n bleser gennym ni gydweithio gydag Ymddiriedolaeth cefnogwyr Clwb PĻl-Droed Wrecsam, a chwarae rhan fach i helpu sicrhau dyfodol y clwb."

Bu Geraint Lovgreen yn annog pobl i ddod i'r gig ac i gefnogi'r ymddiriedolaeth. Dywedodd:

"Dyma gyfle i eisteddfodwyr i helpu achub y clwb a chyfrannu at y gymuned leol mae'r g…µyl yn ymweld a hi."

Bydd y drysau yn agor am 7pm, gyda tocynnau ar werth o cymdeithas.org/steddfod uned Cymdeithas yr iaith ar y Maes, Caffi Yales drws nesaf i'r Orsaf Ganolog, neu wrth y drws ar y noson - £8.

DIWEDD

Nodiadau:
1) Bydd Band Cambria'n gorymdeithio i'r gig nos Sadwrn, gan adael Queens Square am 6:30pm i gyrraedd y clwb nos am 7pm. 7pm-9pm : DEFFRO'R DDRAIG Band Cambria, Mother of Six, Brwydr Kung Fu a Taekwondo. 9pm-12am : TRƒÅ N BACH Y SGWARNOGOD BOB DELYN A GERAINT LƒËœVGREEN. 12am-4am : Arhoswch ar gyfer y NOSON Clwb Gorsaf Ganolog, Wrecsam.

2) Datganiad blaenorol - http://cymdeithas.org/2011/07/26/gig_deffror_ddraig_yn_uchafbwynt_yr_eisteddfod.html

3) Gwybodaeth bellach: Colin Nosworthy: 029 2048 6469 / 07971339542Press Release - Cymdeithas yr Iaith Gymraeg - 02/08/11
Wrexham FC: Eisteddfod gig to raise funds

Welsh language campaign group Cymdeithas yr Iaith Gymraeg have formed a partnership with Wrexham football club's Supporters' Trust to promote a gig to raise funds for the campaign to ensure the club's survival.

The gig will be the climax of the Eisteddfod week this Saturday evening (6th August) at the Central Station club in Wrexham and Cymdeithas has announced that half the profit will go to the fans' trust.

Many Wrexham people are performing at the gig including Mother of Six, Band Cambria and martial arts world champion Pol Wong. Also at the gig will be Bob Delyn and Geraint Lovgreen who is a Wrexham FC season-ticket holder. The gig is being organised jointly with the local pressure group "Deffro'r Ddraig - Awaken the Dragon". After midnight, the Central's legendary club night will continue.

Cymdeithas organiser for the north, Osian Jones, explained:

¢‚¬Å“As the Chair of the Fans' Trust, Richard Jones says 'the fans are the heartbeat of the club' and we know that the club is the heartbeat of the local community for many people. This week we have launched a new chareter 'Tynged yr Iaith' (Fate of the Language) which emphasises the importance of reviving every community in Wales, and we are pleased to work together with Wrexham football club's Supporters' Trust, and play a small part to help ensure the future of the club.¢‚¬

Geraint Lovgreen called on people to support the Gig and the Fans' Trust. He said:

"This is a chance for eisteddfod-goers to contribute to the local community the festival is visiting."

Doors open at 7pm, and tickets available for £8 from cymdeithas.org/steddfod Cymdeithas' Stand on the Eisteddfod Maes, Yales Cafe next to the Central Station or at the door on the night.

flyer-sat-gig-sadwrn

back to top