Sunday, 18 March 2012 11:00

Vote for your Player of the Season

Written by
Rate this item
(0 votes)

Danny WrightAs we are now entering the business end of the season, the Trust would like to honour the player who has impressed our membership most during the course of the season. As such, we would like to invite you to cast your minds back over the season to date and vote for your Player of the Season (PoS). To register your vote, simply send your Name, Membership No. & Choice of Player to the following e-mail address:- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The winner of the award will be the player who has accumulated the most votes, by the closing date, which is Mid-day, Sunday 15th April 2012.

Chwaraewr Y Tymor - Cofrestrwch eich pleidlais Rwan !

Mae amser felly i ni ofyn i chi fel aelodau o'r Ymddiriedolaeth edrych yn ƒ´l dros y tymor yma a feddwl am y chwaraewr fwyaf nodedig yn eich barn chi, dros y tymor eleni, hyd yma. Y cam nesaf bydd pleidleisio. I gofnodi eich pleidlais yn syml:-

Gyrrwch eich Enw Llawn,, eich Rhif Aelodaeth a'ch dewis am Chwaraewr Y Flwyddyn (Player of the Season [Pos]) i'r e-bost yma :- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Enillydd y wobr ' Chwaraewr Y Flwyddyn' bydd y chwaraewr sydd yn derbyn y bleidlais uchaf erbyn y dyddiad cau, sef  Hanner Dydd, Ddydd Sul Y 15fed o Ebrill 2012