fpHeader

Wrexham Football Club - 150 Years of History and Passion

wafc old

Wrexham Football Club celebrates its 150th Anniversary in 2014, having been founded at the Turf Hotel on 4th October 1864 by members of the Denbighshire Cricket Club.

This makes Wrexham FC the oldest football club in Wales; and the third oldest professional football club in the world after Notts County (1862) and Stoke City (1863).

The Racecourse Ground, where the club first played is recognised by the Guinness Book of Records as the oldest international football stadium in the world. Its by no coincidence that the Football Association of Wales originated in Wrexham in 1876 - twelve years after the formation of Wrexham Football Club - and was located in the town until the mid 1970s.

We aim to raise the awareness and understanding of our heritage and its central place in the social and community history of Wrexham and North Wales by organising a number of events to promote the club's history throughout 2014 and the 2014-15 football season. The events will be organised by the Supporters Trust, the Racecourse Community Foundation, who are an Accredited Fun Football provider in Wrexham, Flintshire and Denbighshire, and Wrexham Museum.

Throughout the celebrations we are looking to establish an on-line archive, adding photographs and other historic documents to the project. These would be collected from the community, from existing local archives and from the club itself. We were looking for the on-line archive to include 'stories' and education packs explaining and exploring the place of the club in the local community's heritage, and how the club has grown alongside the economic growth in not only the Wrexham area, but in Wales from the late 1800s to where we are today, thus reflecting on not just the importance of football in local heritage, but also the whole history of the wider community over that period.

Wrexham FC has played an important role in the wider community of Wrexham and North Wales. This role ranges from being an important part of the external image of Wrexham to dominating the leisure lives of many residents of the town and local community. The club has evolved with Wrexham itself, being affected by changes in the local economy, residential and travel patterns and the nature and demands of family life.

Looking at the club's 150 year history provides an opportunity for people to reflect through the oral history on not just the importance of football in local heritage, but also the whole history and economic growth of the wider community over that period.

Since November 2011, Wrexham FC has been owned 100% by its fans, with every Supporters Trust member owning the one share in the not for profit club, whilst voting on how our club is run, giving a greater level of accountability and delivery of democratic representation.

The already organised 150th Anniversary committee includes members from Wrexham Council (including Museum); Glyndwr University; Coleg Cambria; RCF; supporters groups; and former players to put together events to celebrate our anniversary. The committee are also looking to raise the awareness and understanding of our heritage to make a difference in enabling it to flourish; maximise contributions from supporters and visitors of all ages; and play a full role in strengthening our communities, whilst ensuring our heritage is conserved for the benefit of future generations.

     

WFC1864sig

Mae Clwb Pêl-droed Wrecsam yn dathlu ei benblwydd yn 150 mlwydd oed yn 2014, wedi’r clwb gael ei ffurfio yng Ngwesty’r Turf ar 4ydd Hydref 1864 gan aelodau Clwb Criced Sir Ddinbych.

Golygai hyn mai Wrecsam yw’r clwb hynnaf yng Nghymru yn ogystal â bod yn drydydd ar restr clybiau proffesiynol hynnaf y byd tu ôl i Notts County (1862) a Stoke City (1863).

Mae’r Cae Ras, lle chwaraeodd y clwb eu gemau cyntaf, wedi ei gydnabod gan y Guinness Book of Records fel y stadiwm pêl-droed rhyngwladol hynnaf yn y byd. Nid yw’n gyd-ddigwyddiad fod Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi ei ffurfio yn Wrecsam ym 1876 - 12 mlynedd wedi genedigaeth Clwb Pêl-droed Wrecsam- ac roedd pencadlys y Gymdeithas yn y dref hyd nes canol y 1970au.

The TurfRydym yn gobeithio codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeh ein treftadaeth a’i rôl yn hanes cymunedol a chymdeithasol Wrecsam a gogledd Cymru gyda sawl digwyddiad i hyrwyddo hanes y clwb trwy gydol tymor 2014-15. Bydd y digwyddiadau yn cael eu trefnu gan Ymddiriedolaeth y Cefnogwyr, Sefydliad Cymunedol y Cae Ras, sydd wedi eu trwyddedu i ddarparu cyrsiau Fun Football yn Wrecsam, Sir Y fflint a Sir Ddinbych, ac Amgueddfa Wrecsam.

Rydym yn gobeithio sefydlu archif ar-lein fydd yn cynnwys lluniau a dogfennau hanesyddol wedi eu casglu gan y cyhoedd, archifau lleol a’r clwb ei hun. Rydym hefyd yn gobeithio i’r archif gynnwys straeon fydd yn egluro ac archwilio safle’r clwb yn nhreftadaeth y gymuned, a sut fo’r clwb wedi tyfu ochr yn ochr â thyfiant economaidd Wrecsam a Chymru o’r 1800au hyd heddiw gan adlewyrchu, nid yn unig ar bwysigrwydd pêl-droed, ond ar ddatblygiad y gymuned gyfan.

Mae CPD Wrecsam wedi chwarae rhan bwysig iawn yn y dref ac ar draws gogledd Cymru, o fod yn rhan anatod o ddelwedd y dref i fod yn rhan holl bwysig o fywyd cymdeithasol trigolion yr ardal. Mae’r clwb wedi esblygu ochr yn ochr â’r dref gan adlewyrchu newidiadau yn yr economi leol, patrymau trafnidiaeth a natur galwadau bywyd teuluol.

Wrth edrych trwy 150 mlynedd o hanes bydd yn gyfle i bobl ystyried nid yn unig pwysigrwydd pêl-droed ar dreftadaeth lleol ond ar hanes a datblygiad economaidd y gymuned yn ei chyfanrwydd dros yr un cyfnod.

Ers mis Tachwedd 2011, mae cefnogwyr CPD Wrecsam berchen y clwb yn ei gyfanrwydd, gyda pob aelod o Ymddiriedolaeth y Cefnogwyr yn berchen un cyfranddaliad yn y clwb sy’n cael ei redeg ar ffurf di-elw. Mae hawl gan pob aelod i bleidleisio ar y ffordd mae’r clwb yn cael ei redeg gan roi lefel uwch o atebolrwydd a deomcratiaeth.

Mae Pwyllgor Penblwydd eisoes wedi ei ffurfio ac yn cynnwys aelodau o Gyngor Wrecsam (gan gynnwys yr Amgueddfa); Prifysgol Glyndŵr; Coleg Cambria; Sefydliad Cymunedol y Cae Ras; grwpiau’r cefnogwyr; a chyn chwaraewyr er mwyn trefnu’r dathliadau. Bydd y pwyllgor hefyd yn edrych ar ffyrdd i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ein treftadaeth er mwyn gwneud gwahaniaeth a sicrhau ei fod yn ffynnu ac yn cael y nifer gorau posib o gyfraniadau gan gefnogwyr ac ymwelwyr o bob oed ac yn chwarae rhan llawn yn atgyfnerthu ein cymunedau a sicrhau bod ein treftadaeth yn parhau ac yn cael ei gyfoethogi ar gyfer y cenhedloedd nesaf.

150th Anniversary Mosaic

M101.jpgM102.jpgM103.jpgM104.jpgM105.jpgM106.jpgM107.jpgM108.jpgM109.jpgM110.jpgM111.jpgM112.jpgM113.jpgM114.jpgM115.jpgM116.jpgM117.jpgM118.jpgM119.jpgM120.jpgM121.jpgM122.jpgM123.jpgM131.jpgM132.jpgM133.jpgM134.jpgM135.jpgM136.jpgM137.jpgM138.jpgM139.jpgM140.jpgM141.jpgM142.jpgM143.jpgM144.jpgM145.jpgM146.jpgM147.jpgM148.jpgM149.jpgM150.jpgM151.jpgM152.jpgM153.jpgM154.jpgM155.jpgM156.jpgM157.jpgM159.jpgM160.jpgMosaic15a.jpgMosaic32a.jpgMosaic33a.jpgMosaic34a.jpgMosaic35a.jpgMosaic4a.jpgMosaic8a.jpg

Wrexham-FC-150-smallAs part of Wrexham Football Club's 150th Anniversary celebrations, and with the kind co-operation of Glyndwr University, fans of the Club will be part of a lasting tribute of this special year.

A commemorative mosaic made up of 2,000 fans photos will be installed in the concourse of the Mold Road Stand to mark the Anniversary season.Wrexham FC are looking for 2,000 fans to have their photos and photos of loved ones incorporated within the mosaic as a lasting tribute for all supporters of Wrexham Football Club. The photos will be reduced to around an inch square, and together they will form a distinctive montage of ten iconic legends who have all played a significant part in the Club's history.

The cost to have a photograph within the image will be just £10 per photo, with all the proceeds supporting the fund for the new viewing platforms for disabled fans sitting in the Mold Road stand.

You can have your photo or that of a loved one included in the mosaic by either:

  • Calling in at the club shop, bringing payment and a photo with you

  • Following the online instructions at wfcshop.wst.org.uk. Once you have purchased your 150th Anniversary Mosaic Photo option (as many as you require, but at £10 per photo), you will receive a confirmation email that your payment has been received. Please forward this confirmation email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with your photos attached. We accept almost any format.

  • Sending a photo and cheque (made payable to WST) to Mosaic Offer, c/o Wrexham FC, The Racecourse Ground, Wrexham, LL11 2AH.