Friday, 20 March 2015 19:21

#Party150! Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

Invitation LogoWrexham AFC will turn Wembley Stadium red & black on the 29th March for the FA Challenge Trophy Final creating the BIGGEST party in 150 years #Party150.

For fans travelling on official coaches there will be red & black balloons provided free to get people in the party spirit and create a sea of colour. We will also have a very special guest travelling with us, our massive 150th Anniversary flag which will be proudly on display during the match.

The fun will begin as soon as fans arrive at the stadium where the Cambria band will be on hand to make this part of North London feel like North Wales as fans are welcomed in.

No party would be complete without presents and working with our sponsor partner AVOX there will be special presents for some lucky fans.

The party fun will continue with our party games including ‘pass the parcel’. In association with the Evening Leader, we are providing a ‘Megaflatable’ parcel that will be ‘passed around’ amongst our fans. The massive 3 metre diameter sphere will build the atmosphere as we celebrate our 150th anniversary.

Just before the players enter the tunnel to come out for the game we’ll be cranking up our ‘Zombie Nation’ music to bring the party into full swing. We will be calling on fans to replicate ‘Bootlegger’s’ moves in a mass synchronised party dance!

Following a rousing rendition of the national anthem ‘mae hen wlad fy nhadau’, Wembley Stadium will be rocking come 1:30pm for kick off.

Club Director Spencer Harris said “This atmosphere inside the Stadium is going to be electric. We have carefully planned the celebration with fun filled activities for all the family that start from the minute people arrive at Wembley Stadium. We are aiming to put on a real show for the fans and hope to see as many Wrexham fans as possible travel to celebrate everything Wrexham AFC and cheer Kevin Wilkin and the team on to victory”.

If you haven’t yet purchased your ticket for the stadium don’t miss out on the BIGGEST party in 150 years. http://tinyurl.com/Party150


 

#Parti150 Wrecsam yn Wembley

Bydd Wembley yn goch ac yn ddu ar y 29fed Mawrth pan awn yn llu ar gyfer Rownd Derfynnol Tlws yr FA Lloegr ac ar gyfer y parti MWYAF mewn cant a hanner o flynyddoedd.

I'r rhai fydd yn teithio ar fysus swyddogol gan y clwb, bydd balwnau coch a du am ddim er mwyn codi'r atmosffêr yn y stadiwm ac i helpu creu môr o goch a du gyda'r faner ben-blwydd yn 150 enfawr sy'n dod gyda ni.

Bydd yr hwyl a sbri yn dechrau cyn gynted ag 'rydych chi'n cyrraedd y stadiwm gyda'r Band Cambria yno i droi Gogledd Llundain yn Ogledd Cymru.

Fyddai unrhyw barti ddim wedi cwblhau heb anrhegion! Wrth weithio gyda'n partneriaid noddedig, AVOX, bydd anrhegion arbennig i ambell i gefnogwr lwcus.

Bydd hwyl y dathlu'n parhau gyda gemau yn cynnwys 'pasio'r parsel.' Ar y cyd â'r Evening Leader, byddwn ni'n pasio 'parsel'-3-medr llawn heliwm o gwmpas ein cefnogwyr.

Wedyn, munudau cyn daw'r tîm i'r maes, bydd y gân ‘Zombie Nation’ yn dod â'r parti i fyw.
'Rydym ni'n galw ar gefnogwyr ailadrodd dawns enwog ‘Bootlegger’ mewn dawns parti cydamseredig enfawr!

Yn dilyn canu balch o'n hanthem genedlaethol, ‘Hen Wlad fy Nhadau,' bydd Stadiwm Wembley yn rocio erbyn 1:30yh ar gyfer y gic gyntaf.

Dywedodd Cyfarwyddwr y Clwb, Spencer Harris; “Bydd yr atmosffêr a'r awyrgylch yn y stadiwm yn electrig. 'Rydym wedi cynllunio'n ofalus am y dathlu gyda llawer o weithgareddau i'r teulu cyfan o'r cychwyn cyntaf. Ein nod fydd arddangosfa wych i'r cefnogwyr ac 'rydyn ni'n gobeithio am weld cymaint o gefnogwyr â phosib yn teithio i ddathlu popeth CPD Wrecsam ac i lonni Kevin Wilkin a'r garfan i lwyddiant."

Os nad ydych chi wedi prynu'ch tocyn eto, peidiwch â cholli eich cyfle i fod yn rhan o'r parti MWYAF mewn 150 o flynyddoedd. http://tinyurl.com/Party150