Sunday, 26 February 2012 12:29

Cefnogaeth Newydd gan Fusnes Lleol !

Written by
Rate this item
(0 votes)

holtlodgeMae Gwesty'r Holt Lodge wedi ymuno Ģ nifer gynyddol o fusnesau lleol sy'n dangos eu cefnogaeth i Glwb PĻl-droed Wrecsam ac Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam drwy gynnig bargeinion arbennig i Aelodau'r Ymddiriedolaeth a deiliaid tocyn tymor y Clwb PĻl-droed.

Yn ƒ´l gwefan Holt Lodge http://www.holtlodge.co.uk:
"Rydym yn falch iawn o fod yn bartner swyddogol i Glwb PĻl-droed Wrecsam. A'r clwb bellach yn nwylo'r cefnogwyr teimlwn fod yr amser yn iawn i gynnig ein cefnogaeth i Andy a'r bechgyn yn eu cais am ddyrchafiad.
I ddathlu'r berthynas newydd hon byddwn yn cynnig bargeinion i bawb sy'n dal tocyn tymor neu'n aelod o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam drwy gydol y flwyddyn.

Cynnig Arbennig - Wrth ddangos eich tocyn tymor neu gerdyn aelodaeth YCW gallwch hawlio:

    20% oddi ar unrhyw archeb priodas am 2012

  •     2 bryd am bris 1 o'r Cownter Cinio Poeth unrhyw nos Wener neu Sadwrn
  •     20 ceiniog oddi ar bris peint o Lager Wrecsam drwy'r dydd bob dydd


Amodau a Thelerau
Bydd y cynigion hyn ar gael o ddydd Llun 20 Chwefror 2012.
Rhaid dangos tocyn tymor a cherdyn aelodaeth YCW i fanteisio ar bob cynnig.
I fanteisio ar gynnig y cownter cinio poeth rhaid archebu bwrdd ymlaen llaw. Ffoniwch 01978 661002 a sīn am Gynnig y Clwb PĻl-droed."

Diolch yn fawr i'r Holt Lodge am y cynnig hael yma!

Mae Gwesty'r Holt Lodge wedi ymuno Ģ nifer gynyddol o fusnesau lleol sy'n dangos eu cefnogaeth i Glwb PĻl-droed Wrecsam ac Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam drwy gynnig bargeinion arbennig i Aelodau'r Ymddiriedolaeth a deiliaid tocyn tymor y Clwb PĻl-droed.
Yn ƒ´l gwefan Holt Lodge http://www.holtlodge.co.uk:
"Rydym yn falch iawn o fod yn bartner swyddogol i Glwb PĻl-droed Wrecsam. A'r clwb bellach yn nwylo'r cefnogwyr teimlwn fod yr amser yn iawn i gynnig ein cefnogaeth i Andy a'r bechgyn yn eu cais am ddyrchafiad.
I ddathlu'r berthynas newydd hon byddwn yn cynnig bargeinion i bawb sy'n dal tocyn tymor neu'n aelod o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam drwy gydol y flwyddyn.
Cynnig Arbennig - Wrth ddangos eich tocyn tymor neu gerdyn aelodaeth YCW gallwch hawlio:
 
    20% oddi ar unrhyw archeb priodas am 2012
    2 bryd am bris 1 o'r Cownter Cinio Poeth unrhyw nos Wener neu Sadwrn
    20 ceiniog oddi ar bris peint o Lager Wrecsam drwy'r dydd bob dydd

Amodau a Thelerau
Bydd y cynigion hyn ar gael o ddydd Llun 20 Chwefror 2012.
Rhaid dangos tocyn tymor a cherdyn aelodaeth YCW i fanteisio ar bob cynnig.
I fanteisio ar gynnig y cownter cinio poeth rhaid archebu bwrdd ymlaen llaw. Ffoniwch 01978 661002 a sīn am Gynnig y Clwb PĻl-droed."
 
Diolch yn fawr i'r Holt Lodge am y cynnig hael yma!