Thursday, 15 March 2012 13:57

Mae Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam yn ddeng mlwydd oed Heddiw !

Written by
Rate this item
(0 votes)

Bydd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam yn dathlu ei ddegfed pen-blwydd heddiw.
Fe cofrestrwyd gan Yr FSA (o dan Y Ddeddf 'Industrial and Provident Societies, 1965) ar y 15fed o Fawrth 2002.Enw cyntaf Yr Ymddiriedolaeth oedd WINS (Wrexham Independant Supporters Club)
Fe sefydlwyd WINS cyn 15/3/2002 gyda rheolau wedi selio gan ei aelodau cyntaf sef ei sefydlwyr Rob Owen, Bruce Clapton, Terry Heath a Rob Griffiths ar yr 2ail o Fawrth 2002.Felly 10 mlynedd i heddiw fe cofrestrwyd YCW a daeth y sefydliad yn 'IPS'

Mae statws 'IPS' yn arbennig yn argyhoeddi fod YCW yn sefydliad Ddi-elw,  Ddemocrataidd, gyda Un aelod, Un bleidlais ac oedd yn hollol annibynnol o CPD Wrecsam a'i cyfarwyddwyr ar y pryd.Gyda'r Clwb yn colli £8,000 yr wythnos, fe gychwynnodd WINS, y cynllun  ¢‚¬Å“Peint Yr Wythnos¢‚¬ (Beer-A-Week) gyda'r nod o annog cefnogwyr ac holl aelodau'r cymuned i rhoi tua £2 yr wythnos, neu fwy i'r cronfa fel gall yr arian gael ei ddefnyddio gan y clwb i dalu neu rhan-ariannu costau archebu a talu chwaraewyr CPD Wrecsam.Mae amcanion y grwp wedi newid dros y flynyddoedd, gyda'r prif nod yn y flynyddoedd ddiweddar, siawns i gefnogwyr i cael eu ddweud am sut oedd Y Clwb yn cael ei rhedeg ac hefyd I archebu ecwiti yn Y Clwb.Fe cymerodd 10 mlynedd i'r sefydliad wireddu'r breuddwyd a llwyddo i brynu ecwiti yn Y Clwb ond nid oedd  fel y breuddwyd a'r ddechrau degawd cyntaf y  21af canrif.
Cymerodd yr Ymddiriedolaeth perchnogaeth llawn o CPD Wrecsam ar y 30ain o Dachwedd 2011 !Dros y ddeg mlynedd, mae'r Ymddiriedolaeth wedi casglu., mewn gwahanol ffyrdd, £600,000 ac mae ein aelodaeth wedi codi i ddros 2,100 ac yn dal I gynyddu !
Gofynnwn i gefnogwyr i beidio ag eistedd yn ƒ´l, ond i helpu gynyddu'r aelodaeth ac efallai  aberthu 'Peint yr Wythnos' fel anogwyd gan WINS nol yn 2002 !
Cofiwch, EIN CLWB NI YDIO AC EIN DYFODOL NI HEFYD